Διάλειμμα από τη Ζωγραφική (Recess from drawing)


Λάδι σε καμβά (Oil to canvas)
100 Χ 150 cm

500 €

Άφησε για λίγο τη ζωγραφική
ατενίζοντας το φως που έγινε θάλασσα

She left her drawing for a while
only to watch the light that became sea