Η καρδιά μου πλημμυρίζει από σένα (My heart is overwhelmed by you)


Λάδι σε καμβά (Oil to canvas)
20 X 20
25 €Παιδί μου σκέφτομαι...

My child, I am thinking of you...
                                                                     Επωλήθη - Sold