Η πρώτη συνάντηση (The first meeting)


Λάδι σε καμβά (Oil to camvas) 30 X 60 , 50 €

Μια λαμπερή παρουσία την πλησίασε και της μίλησε με αστέρια

A lightful presence reach her and talk to her with stars

                                                                                                                      Επωλήθη-Sold