ΑΝΕΜΟΣΣΑ ΨΥΧΗ ΜΟΥ (My soul, wind surrounded)


Λάδι σε καμβά (Oil to camvas) 120 Χ 80, 150 €

Εκείνη ήξερε πάντα τον προορισμό της...

She always knew her destination...